Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)

Kurikulum Bersepadu Dini (KBD)

Bermula tahun 2017, Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) digunakan bagi kemasukan baharu ke Tingkatan 1. Terdapat 3 aliran dijalankan iaitu

  1. KBD + Aliran Tahfiz
  2. KBD + Hafazan Al-Quran
  3. KBD + Hafazan Al-Quran + Pengajian Tafaqquh Turath