Objektif, Teras Perkhidmatan & Etika Kerja

Obejktif Sekolah Izzuddin Shah

 1. Membentuk pelajar berilmu, beriman dan beramal
 2. Melahirkan kesedaran diri, pengembangan potensi dan daya kreatif.
 3. Melahirkan pelajar yang sedia menerima perubahan, pembangunan rohani dan jasmani.
 4. Melahirkan pemimpin yang berjiwa Islam dan berkarisma.

 

Teras Perkhidmatan

 1. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan.
 2. Bekerja dengan penuh tanggunggjawab.
 3. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri.
 4. Berkhidmat dengan muhibbah dan kemesraan.
 5. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.
 6. Berpegang teguh kepada ajaran Islam.

 

Etika Kerja Islam

 1. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah.
 2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah.
 3. Bekerja dengan tekun dab cekap.
 4. Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran.
 5. Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat.