Pengetua

Nama : TUAN HJ. OMAR BIN BAKAR A.M.P., P.P.T.
Mula Berkhidmat di SIS (Pengetua) : 1 April 2017
7 Hasrat Pengetua
  • Kepimpinan yang cemerlang dalam kalangan pelajar, guru dan staf sokongan
  • Keberkesanan PdP di sekolah untuk menjamin prestasi akademik yang cemerlang
  • Kecemerlangan akademik
  • Kecemerlangan akhlak dan sahsiah pelajar
  • Kebitaraan sekolah
  • Kecekapan pengurusan pentadbiran sekolah
  • Saranan ibu bapa

Profil sedang dikemaskini…