Jadual Penggal Persekolahan 2017

KUMPULAN B :

Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

PENGGAL MULA

PERSEKOLAHAN

AKHIR

PERSEKOLAHAN

JUMLAH

HARI

JUMLAH

MINGGU

 

 

 

 

 

1

 

03.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

 

31.01.2017

28.02.2017

17.03.2017

 

21

20

13

 

11

 

JUMLAH HARI

 

54

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

18.03.2017 26.03.2017 9

1

27.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

31.03.2017

30.04.2017

26.05.2017

5

20

20

9

JUMLAH HARI 45
 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27.05.2017 11.06.2017 16

2

 

 

 

 

 

 

2

12.06.2017

01.07.2017

01.08.2017

30.06.2017

31.07.2017

25.08.2017

15

21

19

11

JUMLAH HARI 55
 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

1

26.08.2017 03.09.2017 9
04.09.2017

01.10.2017

01.11.2017

30.09.2017

31.10.2017

24.11.2017

20

22

18

11

JUMLAH HARI 60
 CUTI AKHIR TAHUN
25.11.2017 01.01.2018 38

5

 

Jadual Penggal Persekolahan 2018