Pengetua

Nama : TUAN HJ. OMAR BIN BAKAR A.M.P., P.P.T.
Mula Berkhidmat di SIS (Pengetua) : 1 April 2016
: Sebelum ini Pengetua SARJANA, Kampung Gajah (2001 – 2016)
Pendidikan : Sarjana Muda Sains (Kepujian), Universiti Putra Malaysia
: Diploma Sains dan Pendidikan, Universiti Putra Malaysia
7 Hasrat Pengetua
  • Kepimpinan yang cemerlang dalam kalangan pelajar, guru dan staf sokongan
  • Keberkesanan PdP di sekolah untuk menjamin prestasi akademik yang cemerlang
  • Kecemerlangan akademik
  • Kecemerlangan akhlak dan sahsiah pelajar
  • Kebitaraan sekolah
  • Kecekapan pengurusan pentadbiran sekolah
  • Sarana ibu bapa

     

1

2 3
14.9.1959 – 31.12.1967
TN. HJ. MOHD SALLEH HJ. ABD. HAMID
1.1.1968 – 19.10.1977
TN. SHEIKH HJ. MOHD. GHAZALI HJ. ABD. WAHID KMN, AMP.
20.10.1977 – 31.12.1980
TN. HJ. OSMAN AHMAD PPT.

4

5

6

­­1.1.1981 – 30.6.1983
EN. ABD. RAHMAN HALIM
1.1.1984 – 31.12.1985
TN. HJ. YAHYA MAT PIAH

1.1.1986 – 31.12.1988
TN. HJ. NORDIN SAAD PPT, PJK, PKT. (MEMANGKU)

7

8 9
1.1.1989 – 19.9.1994
TN. HJ. ZAMRI ABDUL KARIM
21.9.1994 – 31.12.1997
EN. MOHD. DARWIS HJ. ZAKARIA
1.1.1998 – 2.4.2006
TN. HJ. MOHAMAD NASAR HJ. KURDI
10 11

12

3.4.2006 – 2.10.2013
TN. HJ. ESMONE MAT ZAINI PPT.
1.3.2014 – 31.3.2016
EN. MUSANIF MUHAMAD NOH

1.4.2016 – 31.10.2018
TN. HJ. OMAR BAKAR AMP, PPT